vrijdag 17 februari 2012

Onze selectie voor de olympiade

Vorige maand verscheen op de KBSB-site een aankondiging over de selectie voor de olympiade zie: KBSB Olympiade 2012.  Ik was verheugd dat de bond ruim op voorhand deze procedure opstartte wat zeker een serieuze vooruitgang is t.o.v. het verleden. Tevens las ik in het voorstel enkele interessante ideeën om het schaken te propaganderen in België. Kortom de eerste indruk was positief.

Daarna begon ik zoals gewoonlijk kritischer te kijken naar het artikel. Al snel vond ik enkele onduidelijkheden en zelfs vreemde gegevens. De twijfel werd verder gevoed door een hoog oplaaiende discussie op het FEFB-forum, zie: Fefb forum. Ik nam contact op met Jan Rooze, de fideafgevaardigde en schreef een aantal korte mails waarin ik enkele vragen ter verduidelijking vroeg en tevens hem er attent op maakte dat het artikel niet bij iedereen in goede aarde was gevallen omwille van enkele m.i. terecht vermelde onfairheden. Ik verwachtte een spoedig antwoord maar meer dan een afwimpelend antwoord waarbij vaag werd gerefereerd naar tijdsgebrek, kreeg ik niet. Ik kan niet ontkennen dat ik door dit antwoord ontgoocheld was. Aanvankelijk wou ik dan ook dit thema als 1 van de eerste bespreken op mijn blog maar daar Jan Rooze, tevens het 1ste bord speelt en dus mijn ploeggenoot is in Deurne, vond ik het meer opportuun om te wachten op meer info. Wel vandaag is een maand verstreken en er is niets gekomen, noch in mijn mailbox, noch op de KBSB site, noch op het FEFB forum. We zijn minder dan 2 weken van de deadline voor de kandidaturen dus langer wachten met dit artikel, was geen optie meer. 

Ik hoop voor de onderlinge verstandhouding met Jan Rooze dat hij rekening houdt dat onderstaande (erg) kritische analyse pas gepubliceerd werd na lang wachten en aandringen voor meer info. Hiermee wijk ik eigenlijk al af van mijn eigen normen waarbij ik iedereen met dezelfde gewichten en maten tracht te behandelen. Tevens hoop ik dat Jan Rooze mijn statements niet bekijkt als een persoonlijk conflict maar een oproep tot het herstellen van het vertrouwen tussen topspelers en de bond.

1) Er staat een verschil in vertaling tussen de Franse en Nederlandse versie. Mijn Duits is onvoldoende om     die versie goed te controleren.
 • Minimum aantal ELO-geregistreerde gespeelde partijen in België: gemiddeld 15 voor 2010 en 2011
 • Nombre minimum de parties enregistrées pour l'ELO et jouées en Belgique : en moyenne 15 pour les années 2010-2011.
Als je de Franstalige versie vertaalt naar de Nederlandstalige dan zou je moeten hebben: Minimum aantal Elo-geregistreerde partijen en gespeeld in België. Het is belangrijk om te weten waarbij 'spelen' staat. In de Nederlandse versie mag je veronderstellen dat alle gespeelde partijen die geregistreerd worden in België worden meegeteld. Nu fidepartijen gespeeld in het buitenland worden ook geregistreerd in België via de Belgische elo.

2) Eveneens is mij niet duidelijk of de registratie gaat over fide of Belgische elo. Indien enkel de fidepartijen gespeeld in België dan is dit een eerder twijfelachtig reglement daar spelen voor fiderating bijlange nog niet serieus ingeburgerd is in België. Ik las op chessbase zonet dat slechts een 1229 Belgische spelers effectief een fiderating hebben dus nog steeds een kleine minderheid. Indien enkel de Belgische elopartijen gespeeld in Belgie dan is dit eveneens een dubieus reglement. Vorige ronde speelde ik in het Deurnse clubkampioenschap tegen een speler met 1529 elo en dit zou dan wel meetellen voor de selectie? Ik zie niet in dat ik hiermee het schaken in België propagandeer noch dat ik hiermee aantoon dat ik het niveau van de selectie waardig ben. Tenslotte houdt de regel geen rekening met het spelen van Opens zoals Gent, Leuven, Geraardsbergen,... Stuk voor stuk toch open tornooien waar op een serieus tempo wordt geschaakt, het schaken in België wordt gepropagandeerd en er wel degelijk een registratie is van de partijen en resultaten.

3) De Belgische kampioenen van 2010 en 2011 krijgen voorrang bij de selectie. Ik ben akkoord met Bart Michiels voor 2011 maar in 2010 was het niet Pascal Vandevoort maar wel Mher Hovhanisian. Ik weet dat Mher niet kan spelen omwille van zijn nationaliteit en ik kan erin komen dat je voor een vervanger zoekt als de Belgisch kampioen niet kan spelen. Echter als je Pascal als vervanger aanduidt voor Mher dan moet je tevens Dgebuadze aanduiden voor Bart als hij niet kan. Bovendien betwijfel ik sterk dat het huidige reglement toelaat om de Belgische kampioen te vervangen indien hij/zij niet kan. Nu lijkt het meer op een evenwicht tussen de Franse en Vlaamse federatie om toch alvast elk 1 speler te kunnen vertegenwoordigen. Politieke overwegingen zouden geen invloed mogen hebben op een selectie want zo krijg je nooit de beste vertegenwoordiging van België.

4) Gemiddeld 15 voor 2010 en 2011. Wat betekent dit precies? 15 per jaar of 15 over de 2 jaren of 30 over de 2 jaren. Gelieve de regels zo neer te schrijven dat er geen mogelijkheid is om te interpreteren.

5) In het artikel wordt tevens gezegd dat spelers die niet compleet voldoen aan alle voorwaarden, desalniettemin worden verzocht om hun kandidatuur binnen te brengen. Als de persoon kan bewijzen dat hij/zij zich verdienstelijk inzet voor het Belgische schaakleven dan is de raad van het bestuur bij machte om een afwijking toe te staan. Dit klinkt mooi maar leidt wel gemakkelijk tot erg subjectieve beoordelingen. Bovendien wat gebeurt er als iemand die niet voldoet aan alle voorwaarden met een erg hoge elo, zijn kandidatuur indient maar de bond al voldoende kandidaturen heeft gekregen die voldoen aan alle voorwaarden om een ploeg te maken? Gaat de bond dan de lagere elo, die volledig voldoet aan alle reglementen, uit de ploeg zetten voor de (veel) hogere elo die niet volledig voldoet aan alle reglementen? Dit wordt nergens vermeld en zal zonder twijfel tot conflicten leiden.

6) Er zijn ook een aantal zaken die niet of slecht stroken met het beleid om het schaken meer te propaganderen in België.
 •  Het eenmalig publiceren van een artikel op de KBSB-site die de meeste spelers niet eens regelmatig bekijken, gaat m.i. rechtlijnig tegen een grootschalige propaganda voor het Belgische schaak. Ik heb enkele topspelers gesproken in België en sommigen waren niet eens op de hoogte van dit artikel. Dit gebrek aan serieuze communicatie is zeker geen methode om het schaken te propaganderen.
 • Er bestaat geen enkele duidelijkheid over wie welke kandidatuur voor de olympiade heeft ingediend. Voor de meeste tornooien worden deelnemerslijsten gebruikt maar hier gebeurt alles via de mailbox, liefst zo ver mogelijk van elke publieke instantie. Nochtans zou een up to date kandidatuurlijst niet alleen een veel transparantere kijk geven maar tevens gebruikt kunnen worden als propagandamiddel om de olympiade bekender te maken bij het grote publiek.
 • Het artikel is bijzonder onvriendelijk voor de professionele spelers. De compensatie van 50 euro is een lachertje en tevens het eisen van 15 partijen te spelen in België vaak tegen een hongerloontje, zal geen zoden aan de dijk brengen. Nochtans is het uitsturen van de beste spelers, dus ook de professionele spelers de beste wijze om propaganda te maken voor het Belgische schaken. Het aantrekken van een serieuze sponsor is m.i. een noodzakelijk werk voor de bond en er is wel degelijk interesse vanuit het bedrijfsleven wat een programma zoals ' Go for grandmaster' eerder toonde. Trouwens als je kijkt naar andere bonden dan zal geen van die bonden hun beste spelers thuislaten omdat ze thuis onvoldoende spelen Er zijn voorbeelden genoeg zoals Carlsen, Aronian, Anand, Radjabov, Topalov, Ivanchuk, Gelfand...

7) Luc Winants merkte terecht op dat het artikel niet strookt met het officiële tornooireglement en artikel 41 zie internationale tornooireglementen. Daar het nieuwe artikel nog niet is goedgekeurd op de algemene vergadering, blijft het een voorstel en kan bijgevolg de nieuwe selectie niet op die basis gemaakt worden, in tegenstelling tot wat gezegd wordt in het artikel.

8) Er wordt in het nieuwe voorstel gevraagd aan de spelers om 15 partijen in 2010/2011 gespeeld te hebben. Echter hoe kon je dat weten in 2010 en 2011 als het reglement nu pas aangepast is. Dit soort retroactieve maatregelen zijn bijzonder onfair. Trouwens als iemand de moeite doet om een klacht in te dienen bij de sportcommissie dan heeft die persoon grote kans om gelijk te krijgen. Ik herinner mij het geval Jasper Beukema op het Belgisch jeugdkampioenschap van 2009, zie Bespreking uitspraak sportcommissie, waar een soortgelijk retroactief reglement werd ingevoerd en Jasper Beukema in beroep gelijk kreeg t.o.v. het onsportieve reglement.

9) Tenslotte wordt tevens vermeld dat in de volgende selectie, rekening zal worden gehouden met deelname aan het Belgisch kampioenschap. Topspelers die dus willen geselecteerd worden, zullen in het vervolg tevens moeten deelnemen aan het Belgisch kampioenschap. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat sommige spelers niet in de mogelijkheid zijn om net voor die specifieke periode verlof te krijgen, noch wordt er enige melding gemaakt van gegarandeerde vergoedingen bij deelname van een Belgisch kampioenschap. Ik kan begrijpen dat het Belgisch kampioenschap meetelt bij de selectie wat nu al gebeurt bij het a priori toelaten van de Belgische kampioenen van 2010 en 2011 maar eisen dat elke topspeler meespeelt of hij valt uit de selectie, getuigt van een betutteling t.o.v. de spelers en weinig respect.

Als ik zo alles overlees dan kom ik tot de vaststelling dat we nog lang geen transparante en faire werking voor de selectie hebben. Grondige hervormingen zijn m.i. noodzakelijk. Veel van de besproken ergernissen en ongemakken zouden kunnen worden vermeden als de bond beslissingen neemt na het consulteren van de betrokken partijen (hier de topspelers). Ik vind het spijtig dat een artikel zoals hierboven nodig is om de stem als (top)speler te laten horen t.o.v. de bond en het gekozen beleid.

Brabo

Addendum 21 Februari 2012:
Ik kreeg vandaag een berichtje doorgestuurd van mijn club, ontvangen deze ochtend van de bond waarin de inhoud vermeld stond van wat er al op 14-1 gepubliceerd was op de KBSB-site. Ik kan alleen maar vermoeden dat de kandidaturen niet talrijk zijn binnengekomen ondanks meer dan 50 +2250fideelo Belgische spelers en men nu slechts 8 dagen voor de deadline tot het besef is gekomen dat er nog andere communicatiemiddelen zijn. Daar het een kopij is van het oorspronkelijk bericht, staat er geen enkele verduidelijking in, betreffende de vele open vragen gesteld hier in de blog en op andere fora. Leest niemand van de KBSB op het internet of wenst de KBSB niet een open discussie te voeren met de gewone schaker?

Addendum 24 Februari 2012:
Ik heb het stukje over Schaakfabriek verwijderd omdat het niet meer relevant is. Vandaag werd een link naar het KBSB-artikel gepubliceerd op Schaakfabriek, zie: Schaakfabriek olympiade. Aanvankelijk werd niets gepubliceerd hierover omdat aankondigingen van de KBSB in de regel niet worden overgenomen op Schaakfabriek. Echter na het lezen van o.a. bovenstaand berichtje werd ingezien dat het onderwerp wel degelijk enige nieuwswaarde heeft en verder gaat dan een standaardaankondiging.


Addendum 27 Februari 2012:
Door het zoeken naar de reglementen van het Nationaal kampioenschap heb ik toevallig een Nederlandstalige versie van de internationale tornooireglementen gevonden. Je kan blijkbaar enkel veranderen van taal bij de hoofdselectie en niet binnen het reglement.

13 opmerkingen:

 1. Ik reageer even kort op het vermelden van jouw partij uit het Clubkampioenschap. Je gebruikt dit voorbeeld om aan te tonen dat niet alle partijen relevant zijn voor "de selectie".

  Het vermelden van de naam van je tegenstander lijkt me hier overbodig en zou mogelijk als "kwetsend" ervaren kunnen worden.

  Kan je dit anderes formuleren aub ?

  Dank.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik heb het aangepast.
   Ik had de naam vermeld omdat sommigen wellicht niet geloven dat ik officiele partijen speel tegen spelers met ongeveer 800 elopunten minder. Echter alle partijen staan ook op de Deurnse website dus ongelovige Thomassen kunnen steeds daar alle details betreffende het klubkampioenschap opvragen waardoor het vermelden van de naam inderdaad overbodig is.

   Verwijderen
 2. Bonjour Brabo
  Désolé d'écrire en français....
  Je voudrais quand même te signaler une petite chose
  Lors du Championnat de Belgique 2010 Mher Hovahnisian a été Champion de Belgique, ok. Cependant Pascal Vandevoort a fait appel de la décision et après plusieurs mois il a eu à titre honorifique le titre de Champion de Belgique. Je cite: "Exceptionnellement, et en attendant d’harmoniser les règles FRBE, Pascal Vandevoort est déclaré co-champion de Belgique 2010. " voir PV du CA du 22/10/2011 http://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/PVFRBE/KBSB_RB-_FRBE_CA_20111022_Rapport%20FINAL.doc
  Il a gagné en appel malgré que le règlement était clair, le règlement a été modifié seulement l'année suivante....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik heb helemaal niets tegen Pascal Vandevoort maar uitzonderingen maken voor bepaalde personen is toch helemaal de deur opzetten voor willekeur. Kan een raad van bestuur dit zomaar? Moet dit niet bevestigd worden door de AV? Wat met al die topspelers die vorige jaren de titel in gelijkaardige omstandigheden gemist hebben? Dit precedent lijkt mij voldoende om allen naar de sportcommissie te gaan en toch nog de titels aan te vragen. Is het toeval dat er noch op fefbforum, noch op schaakfabriek, noch op de hoofdpagina van KBSB iets vermeld staat over onze nieuwe Belgische kampioen, gekroond 15 maanden na het kampioenschap? Er staat in het verslag vermeld dat de titel puur symbolisch is maar blijkbaar hangt er wel een automatische selectie aan vast. Zo symbolisch is het dan allemaal niet en ik betwijfel sterk of een symbolische titel geldig is als criterium. Nu het reglement wordt gebruikt of veranderd zoals de bestuursleden het willen waardoor ze alle geloofwaardigheid aan het verliezen zijn.

   Tenslotte wil ik ook nog even wijzen dat Pascal bij het sportcommittee geen enkele kans had gemaakt. Het sportcommittee beslist enkel over of de procedures en reglementen correct gevolgd zijn (zoals nu in de zaak Leuven). Insinueren dat Pascal de bond wou sparen van een proces, lijkt mij heel onwaarschijnlijk als uitleg.

   Verwijderen
 3. En fait d'après moi c'est une décision du CA .... Il y a beaucoup plus de communication sur le site de la FRBE à tous les points de vue ceci est une nette amélioration par rapport à avant ! Cela est très bien! Peut-être qu'il y a encore des points à améliorer mais il faut noter quand même la bonne volonté de la FRBE... à leurs décharge ils n'ont pas eu beaucoup de temps non plus entre les élections lors de l'AG et le premier CA du 7/1/2012....
  Lancer tôt la procédure pour moi est une bonne chose et surtout que cela communique bien avant...

  Jean-Michel

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je hebt gelijk dat het een vooruitgang is t.o.v. vroeger maar het is nog steeds onvoldoende. Ik twijfel dan ook aan de goede wil van de KBSB zoals ik in mijn artikel en in mijn reactie al meerdere malen heb aangegeven.
   Eerlijk gezegd, snap ik het niet dat de werking zo ondermaats verloopt. Bij de bestuursleden zit er heel wat individueel talent. Als die allemaal de handen constructief in elkaar slaan dan kan er heel wat bereikt worden. Echter keer op keer, lukt dit niet. Zijn het te grote individuele belangen, tijdsgebrek of gewoon onvoldoende interesse voor deze materie?

   Verwijderen
 4. Gewoon ter info: de verwijzing op SF is op geheel andere basis tot stand gekomen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Mogen we de details weten? Ik heb correspondentie gehad met SF waardoor ik er vanuit ging dat mijn input een zekere invloed heeft gespeeld maar het zou mij niet verwonderen dat het allemaal wat complexer in elkaar zit.

   Verwijderen
 5. Brabo j'ai voulu laissé un commentaire sur SF mais je ne sais pas....

  Car dire que personne n'était au courant pour moi c'est faux!
  D'ailleurs j'ai ecrit moi-même à tous les présidents de clubs des féminines.... Si tu veux supprimer mon commentaire tu peux, il n'y a pas de soucis...
  Voici...

  Bonjour, tout d'abord désolé d'écrire en français.
  Dire que personne n'était au courant pour moi c'est faux!
  Maintenant en ce qui concerne les féminines j'ai écrit en mon propre nom et de ma propre initiative à tous les présidents des clubs des féminines ayant un elo supérieur à 1800 elo Fide dont j’ai recherché les adresses mails sur le site de la FRBE

  Je ne vais pas mettre les adresses des présidents mais j’ai écrit ceci le 16 janvier 2012

  Aux Présidents de clubs d’échecs ayant une joueuse de plus de +1800 elo FIDE au 1er janvier 2012.

  Procédure de sélection du 15/01/2012 au 29 février 2012 au plus tard !

  Olympiades d’échecs à Istanbul en Turquie du 27 août au 10 septembre 2012.

  Merci de transmettre l’information à vous joueuses.

  J’ai repris les informations ici en sélectionnant féminin !
  http://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionFICHES/FRBE_TopJoueurs.php

  Procédure de sélection disponible sur

  En français : http://www.frbe-kbsb.be/fr/articles/olympiade-2012
  Nederlands : http://www.frbe-kbsb.be/nl/articles/olympiade-2012
  Deutsch : http://www.frbe-kbsb.be/de/articles/olympiade-2012

  Elo Fide au 1er janvier 2012

  Zozulia, Anna 2357
  Baekelant, Eva 2128
  Goossens, Hanne 2032
  Barbier, Wiebke 1908
  MABILLE, Natacha 1859
  BRION, Sophie 1966
  Foulon, Greta 1883
  Dierckens, Sarah 1886
  Van Hoecke, Elena 1912
  Degrande, Marigje 1875
  Maeckelbergh, Anne-Marie 1906
  Lagaert, Lisa 1882

  Bien à vous.

  Jean-Michel

  PS : Je n’ai rien à voir avec le processus de sélection, je fais ceci à titre purement bénévole car aucune lettre ne sera envoyée ! Pour tout renseignement complémentaire voir la FRBE.

  Qui sait peut-être une équipe féminine !

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Prachtig initiatief. Een vrouwenploeg zou zeker een mooie propaganda zijn voor het Belgisch schaken.
   Misschien moet je toch eens denken om een bestuursfunctie op te nemen want die energie kan men goed gebruiken.

   Verwijderen
 6. Brabo,
  Om even te muggenziften: het betreft Jasper en niet Stefan Beukema.
  Tevens ook bedankt voor de gratis link naar de website van mijn vader ;)
  http://www.advocaten-leuven.be/pages/actualiteit.asp?ID=81

  Mvg,
  Rein Verstraeten

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt voor de correctie. Ik heb de tekst aangepast. Als je nog zulke fouten vindt in mijn tekst dan mag je die gerust ook vermelden want ik heb zelf ook graag dat de feiten kloppen.

   Verwijderen