donderdag 6 december 2012

De interclubfaq

In een vorig blogartikeltje tornooireglementen gaf ik reeds aan dat onze interclubreglementen best eens herzien zouden worden. Hiermee bedoel ik niet alleen wijzigen van reglementen maar ook de onduidelijkheden of hiaten aanpakken die vandaag bestaan. Een recent voorbeeldje van een tekortkoming in de reglementen was wanneer mijn tegenstander (wit) in de 4de interclubronde remise voorstelde in onderstaande positie.


Wit heeft geen enkele duidelijke zwakte. Daarnaast beschikt zijn loper over een mooie diagonaal. Zwart heeft het loperpaar en mag geen problemen hebben om de balans te houden mits actief spel. Wit heeft een half uurtje meer op de klok dan zwart maar tijdnood hoeft zwart niet te vrezen. Tegen een speler met ongeveer dezelfde rating of hoger is het vrij normaal dat je zulk aanbod aanneemt maar tegen een speler die duidelijk lager gekwoteerd staat, ga je meestal doorspelen. Om de juiste beslissing te nemen, moet je dus de rating weten van de tegenstander en dat blijkt geen vanzelfsprekendheid te zijn.

Vele ploegen geven op het formulier van de ploegopstelling niet de ratings weer van hun spelers. De ploegopstelling wordt vaak maar om 2 uur of zelfs later doorgegeven bij laattijdige aankomst waardoor er geen kans is om vooraf de rating op te zoeken. Daarnaast beschikken vele clubs over een groot arsenaal aan spelers waardoor het een onbegonnen werk is om vooraf alle ratings in te studeren. Een club zoals Eynatten kan makkelijk kiezen tussen 100 spelers voor 1 bord wat overeenkomt met het instuderen van 100 pincodes. Echter zoals eerder aangegeven, beïnvloedt het opzoeken van een rating tijdens de wedstrijd, het spel waardoor sommige scheidsrechters beslisten dat dit verboden is. Hierop baseren ze zich op het artikel 12.3.a  waarin staat " During play the players are forbidden to use sources of information".

Dit is de juiste logische beslissing maar tevens een ongewenste door een anomalie van de reglementen. Die anomalie is ontstaan omdat de interclubreglementen toelaten laattijdig ploegopstellingen door te geven en ploegen een zeer grote keuze aan spelers kunnen opstellen. In een correspondentie met de nationale wedstrijdleider kreeg ik als antwoord dat we het opzoeken van de rating niet zullen beschouwen als het gebruiken van informatiebronnen. Ik vind dit een vreemde oplossing voor het probleem. Je kan toch niet iets ontkennen wat het wel is namelijk een informatiebron. Begrijp mij niet verkeerd want het kennen van de tegenstander zijn rating vind ik wel degelijk een basisrecht maar ik had liever een nettere oplossing gezien.

Een andere tekortkoming in de reglementen veroorzaakte recent problemen in de interclubwedstrijd CREB - Eynatten 2 waar het 1ste bord van CREB (de Italiaanse grootmeester Alberto David) weigerde zijn eerste zet uit te voeren vooraleer de tegenstander aan het bord zou plaatsnemen. Zie onderstaande partij:
In mijn blogartikeltjes tanguy ringoir is belgisch kampioen en een uitgebreid zwartrepertoire gaf ik reeds aan dat variëren in de openingen een veelgebruikt wapen is door sterke spelers en dit begint al bij de 1ste zet. Hiermee tracht men niet alleen de tegenspeler te verrassen maar tevens tracht men het spel te leiden naar posities die oncomfortabel zijn voor de tegenstander. M.a.w. er wordt gespeeld vaak vanaf de eerste zet op de man. Dit aspect heb ik reeds uitgebreid besproken in het blogartikel spelen op de man.

In het artikel de partijvoorbereiding gaf ik in detail op hoe je best een correcte openingskeuze maakt. Echter bij clubs zoals Eynatten heb je bijzonder weinig kans om dit succesvol te doen omdat er gewoon teveel mogelijke kandidaten zijn. Desalniettemin kan je toch nog je openingszet laten variëren aan bv. hoeveel tijd de tegenstander op de klok (nog) heeft of bv. hoe casual  de tegenstander gekleed is. In partijen met een beperkte tijdsduur levert het vaak meer op om eens iets riskanter/ dubieuzer te spelen. Zulke systemen zijn vaak dodelijker in kortere partijen. Het spreekwoord, de kledij maakt de man is ook bruikbaar in het schaken. Deftige kledij toont aan dat de persoon ernstig is en dus wellicht ook in zijn openingskeuzes.

De keuze van Alberto David voor 1.Pf3 vind ik dan ook ergens logisch toen hij Valery Maes zoals altijd in kostuum zag plaatsnemen aan het bord. Het kostuum was voor de grootmeester een waarschuwing dat de tegenstander wellicht een goede solide openingskennis heeft. Dit klopt uiteraard want Valery heeft er een schitterende carrière in correspondentieschaak opzitten. 1.Pf3 laat een ruime waaier aan keuzes open om het spel te leiden naar minder bekende maar desalniettemin interessante stellingen.

De interclubreglementen vandaag laten niet toe om de eerste zet uit te stellen als een tegenstander te laat aan het bord komt in de veronderstelling dat de ploegopstelling al beschikbaar is. De nationale wedstrijdleider was hierin categoriek en vond dat het reglement moest worden gevolgd ondanks protest van de sterke grootmeester. De plaatselijke arbiter had wel oren naar het protest en besliste om de lieve vrede te bewaren gewoon de klok niet in gang te zetten. Ik heb zeker begrip voor deze beslissing maar correct is deze oplossing uiteraard niet.

De anomalie wordt veroorzaakt door het toelaten van te laat komen in afwijking van de fidereglementen die vandaag de nultolerantie hanteren. Ik ben zelf ook geen voorstander van de nultolerantie maar ik vind het wel een basisrecht om de eerste zet pas te moeten spelen als de tegenstander verschijnt aan het bord (dus zonder verlies van tijd). Het is m.i. duidelijk uit de fidereglementen dat de te laatkomer zeker niet mag profiteren van het te laat komen. Een aanpassing van de huidige interclubreglementen is dus wenselijk maar voorlopig moeten we ons dus houden aan het oordeel van de nationale wedstrijdleider.

Uit de 2 bovenstaande voorbeelden alleen al werd het duidelijk dat het wenselijk is om een soort faq te maken om alle neuzen in dezelfde richting te laten wijzen. Vandaag bestaat al een soort interclubfaq op de officiële KBSBwebsite dus we kunnen dit document gebruiken om op te werken.

Andere zaken die eens beter worden verduidelijkt zijn bv. aanbieden van drankjes of de hiaten rond de promotie naar 1ste klasse. Wellicht zijn er nog andere zaken die beter eens onder de loep worden genomen vandaar mijn oproep aan de lezer om eventuele vragen op te sturen naar onze nationale tornooileider. Een consolidatie van alle vragen en antwoorden zal dan gebeuren in een nieuwe uitgebreide interclubfaq.

Brabo

32 opmerkingen:

 1. Hmm, persoonlijk ben ik voor een strikte toepassing van reglementen. Als David niet wil zetten, terwijl er normaal om 14u gestart wordt, is dat zijn zaak, maar als scheids zou ik de klokken starten. Het feit dat hij later start, geeft hem bovendien het voordeel dat hij voorkennis krijgt van de resultaten op andere borden (zijn partij komt bv een kwartier later aan zet 41, waarna hij dus meer info heeft om te beslissen of hij nog op winst moet spelen of niet). De nadelen van een uitgestelde start zijn veel te groot. Moet David zetten zonder zijn tegenstander te kennen, dan wordt dat gecompenseerd door het feit dat zijn tegenstander minder tijd heeft.
  Wat betreft het gebruik van info - daar zou idd iets aan kunnen verbeteren. Is het kijken naar het notatieformulier van je tegenstander in tijdnood (als je zelf niet goed genoteerd hebt) ook "gebruik van informatie"?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik ben het eens dat de klokken moeten gestart worden om 14u maar de klok van de te laatkomer en niet van de witspeler die op tijd is. Dit is te verantwoorden want er valt nog niets over na te denken zonder tegenstander aan het bord.

  De telaatkomer verdient geen compensatie en mag blij zijn dat er nog mag worden begonnen. Bovendien is de compensatie bijzonder klein als de tegenstander met opzet een paar minuten te laat aan het bord komt en weegt m.i. niet op t.o.v. het vrijgeven van de eerste zet.

  Het kijken naar het notatieformulier van de tegenstander in tijdnood is inderdaad een gebruik van informatie. Je kan het vergelijken met spieken bij de buur op een examen. Het is heel moeilijk als examinator dit compleet te vermijden zodus het gebeurt vrij vaak. In tegenstelling met een examen is het m.i. niet de examinator (in het schaken dus de arbiter) die ervoor moet zorgen dat spieken moeilijk kan. De arbiter speelt normaal geen actieve rol en de spelers kunnen makkelijk zelf zorgen dat ze niet benadeeld worden door hun notatieformulier af te schermen.

  Het article 8 uit het fidehandboek geeft goed weer wat mag en niet mag. Zo moet het notatieformulier enkel zichtbaar zijn voor de arbiter en niet voor de tegenstander. De tegenstander mag enkel jouw formulier bekijken na de tijdscontrole om zijn eigen formulier aan te vullen. Een (ambitieuze) speler zal normaal ervoor zorgen dat de tegenstander niet zijn formulier kan bekijken tenminste wanneer de speler in tijdnood verkeert.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ten eerste: de klok starten van een speler die niet aan zet is, lijkt me tegen de regels. Zolang je in onze IC 59 minuten te laat mag komen, zie ik er geen graten in. Stel dat Ieper onlangs in vierde weigerde met wit te openen omdat Veurne het lokaal niet vond en de klokken niet gestart werden (of deze van Veurne gestart werden); dat zou wat gegeven hebben...
  Bovendien wil ik David zijn gezicht eens zien, als hij als laatkomer en zwartspeler zit dat wit niet gezet heeft en het toch zijn klok is die loopt. Volgens mij kan het gewoon niet. De regels zijn duidelijk - die grootmeesters hebben soms gewoon teveel capsones.
  Akkoord dat er psychologie speelt aan het bord en dat je de openingszet aanpast aan deze of gene tegenstander, maar weigeren van te zetten met zo'n reden... best dat ik geen arbiter ben.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik wil er op wijzen dat het interclubreglement 31f te vinden op http://www.frbe-kbsb.be/nl/articles/nationale-interclubkampioenschappen#Artikel%2031%20-%20Samenstelling%20van%20de%20ploegen het volgende zegt: "Spelers van een ploeg waarvan de opstelling niet volledig wordt bekendgemaakt, mogen hun partij niet aanvangen, terwijl hun klokken wel in gang gebracht worden. Indien de opstelling van beide ploegen niet bekend gemaakt zijn, worden de klokken van de witspelers in gang gebracht." Concreet betekent dit inderdaad dat Ieper in 4de kon weigeren om met wit te openen omdat Veurne het lokaal niet vond (in de veronderstelling dat ze tevens de ploegopstelling niet hebben doorgegeven).

  Als een ploegopstelling te laat wordt doorgegeven dan mogen we de klok van zwart indrukken terwijl wit eigenlijk de eerste zet moet spelen. Ik zie dus geen bezwaar om dit reglement uit te breiden voor ook het te laat verschijnen aan het bord en dus niet enkel voor het te laat doorgeven van de ploegopstelling.

  Ik wil tevens opmerken dat een grootmeester als David aan misschien wel 5 interclubcompetities terzelfdertijd meespeelt die allen hun eigen regeltjes hebben. Dit betekent niet dat hij de reglementen niet hoeft te volgen maar wel dat het erg moeilijk is om op elk moment te weten wat je de ene dag mag en de andere dag niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Kijk, dat wist ik dan weer niet - weer iets bijgeleerd. Ik geloof dat Geurt Gijssen op chesscafe onlangs een hieraan verwante vraag kreeg: wat als je een uur te laat mag komen, maar de partijen door bv overmacht pas een half uur later dan gepland beginnen - van wanneer begint het uur dan te lopen (het antwoord staat ergens op chesscafe)...?
  Iets anders: je opmerking over het aanbieden van drankjes en dergelijke: storen van de tegenstander of niet? In wiens tijd(nood)? In lagere reeksen worden hiervoor soms klokken stilgezet uit beleefdheid. Misschien gaat het te ver om dit in regels vast te leggen, maar een richtlijn of verduidelijking naar spelers en scheidsrechters toe zou misschien niet slecht zijn.
  Hieraan verwant: ik heb soms het verwijt gekregen dat ik niet beleefd ben door na een remisevoorstel gewoon mijn zet te doen, zonder iets te zeggen als "ik wil nog wat doorspelen". Terwijl ik gewoon niets wil zeggen, omdat ik vind dat ik gewoon niets hoef te zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Betreffende storen volg ik het principe van Geurt Gijssen, zie " http://www.chesscafe.com/text/geurt154.pdf". Hierin wordt verteld dat een arbiter over de mogelijkheid beschikt om iets te verbieden wanneer de arbiter zeker is dat 1 of meerdere spelers erdoor gehinderd of afgeleid worden. Belangrijk vind ik hier het woordje 'zeker'. Sommige arbiters menen dat alles wat potentieel heeft om te hinderen en af te leiden, moet worden verboden maar dit is dus een verkeerde interpretatie.

  Zelf zet ik altijd de klok stil als mijn tegenstander een drankje heeft aangeboden en ik heb mijn zet sneller uitgevoerd. Dit deed ik onlangs nog op een topbord in Open Leuven (wat trouwens gemakkelijk kon worden opgemerkt in de liveuitzending). Ik vind het persoonlijk onsportief en een gebrek aan respect om tijd te winnen/stelen terwijl de tegenstander voor jou een drankje gaat halen. Ik besef wel degelijk dat ik hiermee een reglement overtreed want een klok mag je niet stilzetten hiervoor. Anderzijds bestaan er ook de fidereglementen rond sportiviteit en dus is zulke handeling wel ergens te verantwoorden. In elk geval heb ik nog nooit een tegenstander horen klagen over het feit dat ik zijn klok stil heb gezet voor het brengen van een drankje. Evenmin heb ik ooit geweten dat het minuutje wachten, invloed had op het tornooischema (zelden wordt stipt begonnen) of op de globale sportiviteit (het minuutje is tekort om voorkennis te verkrijgen).

  Gewoon een zet spelen op een remisevoorstel is vaak de meest zuivere vorm van weigeren. Iets antwoorden kan beleefder zijn maar kan ook leiden tot misinterpretaties of zelfs storend werken. Ik gebruik beide methodes van remises te weigeren afhankelijk van de situatie.

  Het is niet slecht om over bepaalde typische lokale gewoontes eens te debatteren en misschien zelfs te reglementeren. Ik heb het gevoel dat er een taboe heerst over deze onderwerpen omdat het rechtstreeks onze identiteit raakt.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De klok stilzetten in een "echt" toernooi als je tegenstander een drankje haalt vind ik niet sportief en ook niet kunnen. Als je een drankje haalt moet je dat kunnen doen vlak na gezet te hebben en met de inschatting dat je een paar minuten kunt missen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik besef dat het een gewaagde uitspraak was dat ik deed maar de bedoeling is uiteraard om eens te horen wat de lezers erover denken.

  Ik snap niet goed wat er niet sportief aan is. Ik zet de klok van mijn tegenstander stil omdat ik niet wens dat een drankje halen invloed heeft op de partij. Als ik aan zet ben dan blijft mijn klok uiteraard lopen als de tegenstander een drankje gaat halen. Bovendien zal ik nooit vragen aan mijn tegenstander om hetzelfde te doen wanneer ik een drankje haal.

  Op het 1ste bord in 1ste nationale is het nog niet voorgevallen. Mijn tegenstanders weigerden de traktatie of zetten duidelijk een drankfles naast het bord om te tonen dat ze niets hoefden.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Je doet om te beginnen al iets wat niet mag en werkt op het gemoed van de tegenstander.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik krijg meestal een bedankje als ik de klok van de tegenstander stilzet bij het halen van een drankje dus ik kan moeilijk geloven dat het op het gemoed van de tegenstander werkt.

  Ik ben geen aanhanger van het strikt volgen van de reglementen puur voor de reglementen. Een ander voorbeeldje hiervan is vermeld in de commentaren van het blogartikeltje: http://schaken-brabo.blogspot.be/2012/02/familieschaak.html

  Trouwens zijn we het er over eens dat traktaties kunnen tijdens een partij of niet want sommige arbiters menen dat dit eveneens niet mag?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Als de zwartspeler er niet is mag je als witspeler wel degelijk de klok in gang drukken vd tegenstander en wachten tot hij er is om dan je 1e zet te spelen.

  klok mag enkel stilgezet worden bij een probleem of als de partij gedaan is. heb je iemand met een slecht karakter dan beweert die gewoon dat je opgegeven hebt en dan sta je daar(alleen nog maar meer miserie).

  trakteren is een typisch Vlaams fenomeen. Hoe minder spelers met mekaar praten hoe minder kans op miserie (op welke manier ook) zal de doorsnee arbiter denken :)

  en of je nu verplicht moet zijn je elo bekend te maken? lijkr me van een mug een olifant maken

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Dit is zeker geen reglement toepassen puur voor het reglement.
  Als je de klok begint stil te zetten voor een drankje respecteer je de arbiter ook niet.
  Hij hoort trouwens regelmatig een rondgang te maken om de kloktijden te controleren ivm met de juiste werking van de klok. Wat betekent het bedankje dat je krijgt?....Stemt jouw tegenstander dan in met zo'n "sportief" gedrag en wie de klok niet stilzet is dus onsportief?
  Als ik redeneer zoals jij vaak doet kan ik ook denken aan misbruik: ik word moe en wil een break en ga dus een drankje halen...kost me toch geen tijd. Het woord sportief zou ik eerder gebruiken als je jouw tegenstander zelf er op attent maakt wanneer je vlag is gevallen wanneer hij het niet in de gaten heeft :-)
  De klok stoppen voor een drankje zou ik eerder bestempelen als af te raden amicaal gedrag.
  Over de traktaties zelf zijn we het natuurlijk eens al hoeft het niet tijdens de partij, tijdens de post mortem is het nog leuker én galant als je hebt verloren.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Anoniem:
  De nationale wedstrijdleider zegt iets anders dan wat jij beweert dus opnieuw een bewijs dat het tijd is om dit expliciet eens in een faq neer te schrijven.

  Als je tegenstander een drankje aanbiedt dan geloof ik niet dat de persoon een slecht karakter heeft. Bovendien is een opgave pas officieel als het notatieformulier is ondertekend en niet door een klok stil te zetten.

  De elo is vandaag spijtig genoeg een zeer belangrijk onderdeel geworden in ons spelletje. Paringen, opstellingen, prijzen,... zijn allemaal afhankelijk van de elo. Ik vind dan ook dat we niet te lichtzinnig mogen doen over de vraag of elo al dan niet bekend moet zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ Valery:
  Ik zet de klok van mijn tegenstander stil omdat ik niet wens achteraf de minste gedachte te hebben dat ik gewonnen heb doordat mijn tegenstander de minuut in tijdnood tekort kwam.
  Ik zal nooit een tegenstander als onsportief bestempelen omdat de tegenstander niet hetzelfde doet voor mij. Ik benadeel dus enkel mijzelf door het reglement niet toe te passen en het heeft dus helemaal niets te maken met geen respect voor iemand, integendeel.

  Ik ben het trouwens niet eens i.v.m. sportiviteit over de eigen vlag melden als die gevallen is. Het claimen van een vlag is een onderdeel van het spel net zoals een zet spelen. Je gaat toch ook niet de winnende zet tonen aan je tegenstander? Het fidereglement zegt duidelijk dat je niet met opzet mag punten weggeven omdat het onsportief is.

  Schaken wordt gespeeld met bord, stukken en een klok. De vlag hoort er dus bij maar niet de drankjes.

  Eten en drinken tijdens een lange partij is absoluut noodzakelijk als je goed wil presteren. Ik heb in het verleden al punten weggeven door barstende koppijn in het 5de en 6de uur wat puur te wijten was aan het verwaarlozen van de innerlijke mens.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Brabo
  ik zou mijn klok niet meer stilzetten. in principe kan de arbiter je er zelfs voor sanctioneren (IC 1e afdeling).

  en over klok ingangzetten en niet zetten.
  Het het ooit een IA gevraagd en volgens hem is dit toegestaan als zwart nog niet aanwezig. maar goed, arbiters zijn het vaker oneens over de regels.
  wat zegt de huisarbiter van Deurne hierover?

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Anoniem:
  De klok stilzetten is iets wat ik al mijn hele schaakcarriere gezien heb en zelf toegepast hebt. Als een arbiter zich zo belangrijk voelt dat hij deze m.i. onschuldige lokale gewoonte wil sanctioneren dan doet hij maar. Populair zal hij er zich niet mee maken. Vooraleer te sanctioneren, is het veel verstandiger om eerst hierover in de KBSB te debatteren, een democratische beslissing te nemen en daarna de richtlijn aan alle leden te communiceren.

  De fidereglementen zeggen vandaag een nultolerantie t.o.v. te laatkomen. De klok ingangzetten en niet zetten is puur een tornooireglement. Ik dacht dat de huisarbiter van Deurne, geen interclubarbiter is (dus geen specialist in de specifieke interclubreglementen) vandaar dat ik de vraag stelde aan de nationaal tornooileider en niet aan de huisarbiter van Deurne.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. sommige regels gaan uit vd fide. daar valt niet over te debatteren of te stemmen. een debat omdat jij zo ongeveer de enige bent die de klok stilzet is wel een serieuze overkill hé :)
  (misschien aanpassen aan de meerderheid?)

  fidereglementen gaan uit van een nultolerantie maar geven een organisatoren een bepaalde ruimte (die ook door 99% vd organisaties toegepast worden) wat te laat komen betreft.

  vraag het eens aan de Deurnse huisarbiter of een witspeler de klok in gang mag drukken als zwart nog niet aanwezig is (om zichzelf de flexibiliteit te geven te openen afhankelijk vd tegenstander)

  BeantwoordenVerwijderen
 18. "trakteren is een typisch Vlaams fenomeen"
  Nee hoor. Ik heb het in Nederland en Suriname nooit anders meegemaakt. Net als Brabo zet ik even de klok stil en daar heeft nooit iemand moeilijk over gedaan.

  Voor wat betreft teamwedstrijden met een tegenstander die er niet is: dat ging in Nl vroeger zo. De witspeler schrijft zijn zet op, doet die in een envelop en en geeft die aan de scheidsrechter - net als vroeger bij afbreken. Dat drukt de witspeler de klok in. Blijkt de tegenstander dezelfde te zijn, dan opent de scheidsrechter de envelop. Blijkt de tegenstander een vervanger te zijn, dan drukt deze de klok in en heeft de witspeler het recht iets anders te spelen.
  Of dit nog wordt toegepast weet ik niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @Anoniem:
  Uit de reacties kan je afleiden dat er al minstens 2 andere spelers zijn die tevens de klok stilzetten. Zelf heb ik het talloze keren meegemaakt (hiermee bedoel ik niet mijzelf uiteraard die de klok stilzet).

  Laatst had ik een onderhoudend gesprek met enkele ploeggenoten over de reglementen. De conclusie was dat de fidereglementen slechts de minimum voorstellen terwijl de tornooireglementen voor de body moeten zorgen. Concreet zal je betreffende te laat komen niets vinden in de fidereglementen. Het heeft dan ook geen enkele zin om een arbiter hierover iets te vragen. Alle reglementen i.v.m. te laatkomen zijn op de rekening van de tornooireglementen. Als in de tornooireglementen niet staat dat je de eerste zet mag uitstellen dan mag het niet. Ik ben er zeker van de Deurnse huisarbiter hetzelfde zal zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @MNb: Mooi om te horen dat er ook in andere landen zo vriendschappelijk kan worden gespeeld (zonder dat er sprake is van cadeaus op het bord zelf).

  In Nederland is dit interclubreglement nog steeds geldig want ik heb het onlangs nog opgezocht. Ik veronderstel wel dat het nauwelijks gebruikt wordt want de procedure is erg omslachtig.

  B.t.w. in het lopende toptornooi in London is het eveneens toegelaten om de eerste zet van de speciale genodigden terug te trekken. Ik bedoel dat soort afwijkende zaken kan je makkelijk regelen in tornooireglementen zonder afbreuk te doen op de competitie.

  Goede tornooireglementen zijn een belangrijke meerwaarde maar vandaag wordt er spijtig vaak veel te weinig aandacht eraan gegeven.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @Brabo We zijn toch over serieuze toernooien bezig en je kunt zeggen wat je wilt maar je toont geen respect voor de arbiter en je daagt hem blijkbaar nog graag uit ook.
  Mij deert het overigens niet dat je de klok stilzet en de arbiter er niets van zegt of durft van zeggen maar ik zou het zelf niet waarderen als sportief. Je bevoordeelt jezelf juist wel want je krijgt de minuten dat de klok stil staat er bovenop als gratis bedenktijd en ontspanning. Je laatste typische reactie wijst er al op dat de gedachtenwisseling snel bergaf gaat. Als ik mee zou willen afglijden denk ik aan " Je stopt de klok toch ook niet voor een roker die het moeilijk krijgt " etc. maar ik wens je liever een zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @Valery
  Ik speel bijna 20 jaar en ik heb nog geen enkele arbiter een opmerking horen maken over het stopzetten van de klok bij het halen van een drankje. Je dicht de arbiter een veel te grote rol toe.

  Ik snap niet jouw logica dat ik extra minuten krijg. Als de klok van de tegenstander loopt of niet, daar win ik toch geen extra minuten bedenktijd mee?

  Een sigaret opsteken is m.i. geen gebaar van vriendschap/ respect t.o.v. je tegenstander wat een drankje trakteren wel is. Persoonlijk vind ik het zelfs hinderlijk wanneer mijn tegenstander gaat roken en al stinkend terug aan zijn bord plaatsneemt.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Wiskunde Brabo
  als jij de klok voor 2 minuten stilzet kun jij 122 ipv 120 minuten nadenken.
  de tegenstander niet omdat hij je zet niet kent.

  Drank halen is geen reden om de klok stil te zetten, hoe goed het ook bedoeld is en dat heeft niets met vriendschap te maken.
  Het vriendschapsargument is trouwens geen sterk argument want daarmee kun je het hele regelwerk ontwrichten.
  kun je bvb evengoed zetten laten terugnemen als je er allebei mee akkoord gaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Diezelfde wiskunde leert dat als Brabo de klok van de tegenstander indrukt 2 minuten voor hij/zij aan het bord terugkomt die tegenstander 118 minuten ipv 120 minuten kan nadenken. Je conclusie deugt dus niet, Anoniem.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @Anoniem:
  Ik vermoed dat je niet het concept van klok stilzetten bij een traktatie begrijpt vandaar mijn gedetailleerde beschrijving hieronder.

  1) Tegenstander speelt met een stuk.
  2) Tegenstander drukt zijn klok in zodat mijn klok begint te lopen.
  3) Tegenstander vraagt of ik iets wil drinken en ik antwoord ja en met het soort drankje
  4) Ik denk na over mijn zet terwijl mijn klok loopt !!!
  5) Ik speel met een stuk
  6) Ik druk mijn klok in zodat de klok van mijn tegenstander begint te lopen
  7) Ik merk op dat mijn tegenstander nog niet terug is met de drankjes dus ik zet de klok van de tegenstander stil.
  8) De klokken staan stil terwijl officieel de klok van de tegenstander moet lopen.
  9) Tegenstander komt er aan met de drankjes en ik druk de klok van de tegenstander opnieuw in.

  De bedenktijd is de tijd die je hebt om je eigen zetten uit te voeren (Belgische interclub = 120 minuten voor de eerste 40 zetten). Mijn bedenktijd blijft dus ongewijzigd.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @Anoniem:
  Ik geef toe dat de term vriendschap een negatieve bijklank kan hebben dus ik verkies dit stukje te schrappen. Trouwens vaak trakteer ik aan onbekende tegenstanders zodat je dit onmogelijk vriendschap kunt noemen. Een betere term is hoffelijkheid.
  Het laten terugnemen van zetten, is zoals het trakteren van champagne aan een onbekende dus misplaatste hoffelijkheid. Bovendien doe je niet meer je best om te winnen wat tegen de sportieve spelregels indruist.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. als ik een zet doe terwijl mijn tegenstander een drankje is gaan halen stop ik niet de klok maar loop hem tegemoet en zeg hem wat ik gespeeld heb, dan kan hij al nadenken en krijg ik geen last met de arbiter.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Uit iemands kledij iets over zijn openingsrepertoire afleiden, is dat niet wat ver gezocht? Dat Valery in pak aantreedt heeft meer met zijn leeftijd te maken. Je ziet nu eenmaal ook vaker een das bij zestigplussers dan bij twintigers. Bovendien kan een sjofele kleding juist wijzen op een zeer uitgebreide openingskennis, omdat die persoon alles heeft opgeofferd aan zijn schaakcarrière in tegenstelling tot dat piekfijn uitgedoste brave burgermannetje.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @Marcel
  Ik veronderstel dat je hiermee bedoelt dat je de klok van de tegenstander laat lopen of is het toch jouw eigen klok die blijft lopen?
  Persoonlijk vind ik het vreemd wanneer beide spelers zich bevinden buiten de speelzaal want daarmee kan je zeker ook problemen krijgen. Ook babbelen met de tegenstander over zetten is volgens onze Deurne huisarbiter fout. Trouwens als ik bezig ben met het bestellen en betalen van de drankjes dan ben ik niet in staat om blindelings serieus over een zet te rekenen.

  Ik vind het een boeiend onderwerp. Sommigen zijn hypergevoelig voor de reglementen en anderen dan weer niet. In elk geval zijn er vele meningen en oplossingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @Marcel:
  Ik geef toe dat er zeker geen vaste link bestaat tussen kledij en repertoire. Ik zou eerder stellen dat we kunnen spreken van een tendens.
  Nu kledij is 1 aspect maar er zijn nog andere zaken die je kunt afleiden van iemands aanwezigheid. Zo had ik eens in de Open van Gent een tegenstander die nog niet ontnuchterd was van een nachtje stappen, zie mijn blogartikeltje: http://schaken-brabo.blogspot.be/2012/04/becker-op-het-europees-kampioenschap.html

  BeantwoordenVerwijderen
 31. "Mijn bedenktijd blijft dus ongewijzigd."
  Wel, formeel gesproken kun je aan je bord blijven zitten en doordenken terwijl de klokken stilstaan; je tegenstander kan dat niet, want die is met drankjes in de weer. Ik veronderstelde dat Anoniem dat bedoelde. Zijn conclusie klopt nog steeds niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @MNb:
  Ik weet dat Anoniem dat bedoelt. Het is net daarom dat ik bedenktijd heb omschreven als de tijd die je hebt om je eigen zetten uit te voeren. De tijd van de tegenstander komt dus niet in aanmerking hiervoor. Logisch want alhoewel je kunt nadenken in de bedenktijd van de tegenstander, is het vanzelfsprekend dat extra bedenktijd van de tegenstander altijd in het voordeel is van de tegenstander en niet jezelf.

  BeantwoordenVerwijderen