woensdag 8 februari 2012

Interclubcompetitie of interploegcompetitie?

Deze vraag stelde ik mij recent na het lezen van reacties op schaakfabriek Uiteraard moet ik eerst even uitleggen wat ik precies bedoel met de 2 begrippen.
Een pure interclubcompetitie betekent dat elke club tracht te steven naar een zo hoog mogelijke rangschikking in een zo hoog mogelijke divisie.
Een interploegcompetitie betekent daarentegen dat elke ploeg tracht te streven naar een zo hoog mogelijke rangschikking in een zo hoog mogelijke divisie.

Dit is een pittig verschil want in de interclubcompetitie gaan alle sterkste krachten van de club naar ploeg 1, vervolgens de iets mindere krachten naar ploeg 2 enzoverder. Daarentegen in een interploegcompetitie gaat een club de krachten meer verdelen over de diverse teams om zo globaal genomen over alle ploegen het beste resultaat te bereiken. In deze optiek wordt weinig belang gehecht aan ereplaatsen (2de, 3de, ...) maar veel meer aan het bereiken van promotie en vermijden van degradatie voor de vele ploegen.

Vandaag gaat de tendens sterk naar het interploegmodel want het globale belang van de club wordt hiermee maximaal ondersteund. De verdediging van het model bestaat uit volgende argumenten:
  1. de spelers in een groep moeten minstens 50% van de partijen gezamenlijk spelen dus is het normaal dat bepaalde spelers in de groep blijven spelen, zelfs al moet de hogere ploeg hierdoor zwakkere spelers plaatsen
  2. de gemiddelde eloregel laat toe om sterkere spelers ook in lagere groepen te plaatsen
  3. voor jeugdspelers is het vaak noodzakelijk een chauffeur in het team te hebben die dan weliswaar wat meer elo heeft.
  4. laattijdige afzeggingen zouden een cascade-effect veroorzaken indien geen zwakkere spelers in hogere afdelingen mogen spelen.
  5. spelers spelen liever in een vast team omdat dit de sfeer bevordert en er meer gericht gewerkt kan worden voor het groepsresultaat
  6. globale resultaten worden meer geapprecieerd dan de resultaten van de eerste ploeg
  Dit zijn de voornaamste redenen die ik kan vinden wat niet betekent dat er geen andere zijn.

  Echter er zijn wel flink wat nadelen aan dit model. Hieronder de belangrijkste:
  1. Dit model is ver weg van de oorspronkelijke gedachte dat 2 clubs hun beste mannen tegen elkaar opzetten (zoals vriendschapsmatchen nog vandaag gespeeld worden) en er onderling wordt uitgemaakt wie de sterkste club heeft. Vandaag zie je vaak het 1ste team een lagere rangschikking nemen in de hoogste afdeling om de lagere teams te helpen.
  2. Dit systeem werkt sterk competitievervalsing in de hand. Een club met veel ploegen kan veel meer schuiven zodat ploegen versterkt of verzwakt kunnen worden wanneer de club het wilt.
  3. Sterke spelers spelen nu in ploegen mee soms ver onder hun niveau. In een individuele competitie vind iedereen het normaal dat bv. een 2100 speler niet in een -1800 tornooi kan meespelen maar in de interclub mag men plots wel in een ploeg of 2 lager spelen dan te verwachten met de rating.
  Ik ben volledig akkoord dat een puur interclubmodel waarbij elke ploeg volgens beschikbare spelers in sterkte wordt opgevuld, onwerkbaar is voor grote clubs met meerdere teams. Echter het huidige systeem bevalt mij evenmin. 

  Vandaar mijn voorstel tot enkele veranderingen waarbij rekening gehouden wordt met de eigenschappen van de diverse afdelingen.
  • Invoeren van de regel waarbij ploegen in volgorde van sterkte, rekening houdend met de  beschikbaarheid per ronde worden opgesteld. Dit echter enkel voor de 1ste,2de en 3de afdeling en bovendien mogen de clubs hiervan afwijken met 2 spelers per team om late vervangingen op te vangen dus niet om een speler in een lager team te laten spelen. Effecten van dit nieuwe reglement:
   •  Het 1ste team wordt het belangrijkste voor een club, tenminste als die in 1 van de 3 hoogste afdelingen speelt.
   •  Spelers worden opnieuw gelinkt aan de club en minder aan het team wat correcter is naar de definitie van interclubcompetitie
   •  Voor 4de en 5de afdeling geldt de regel niet zodat naar hartenlust wel geschoven kan worden met de spelers om zo jeugdspelers maximaal kansen te geven
   • Een speler die normaal in 1ste, 2de of 3de afdeling moet spelen volgens de beschikbare volgorde kan nooit kiezen om een lagere groep te versterken.
   • Per team moet het reglement voor 2 spelers niet gevolgd worden. Hiermee los je laattijdige afzeggingen op zonder het cascade-effect
  • Afschaffen van de gemiddelde eloregel want de vorige regel maakt die overbodig (te bekijken of er geen misbruik wordt van gemaakt tussen 4de en 5de afdeling)
  • Afschaffen van de 50% regel behalve voor de 1ste afdeling. In het nieuwe systeem kan je voor de lagere afdelingen niet garanderen dat de 50% wordt gehaald want de klemtoon ligt nu op het hoogste team. Voor 1ste afdeling zou ik het houden of zelfs verscherpen omdat daar anders profteams te vaak zouden roteren waardoor ze een te groot voordeel op vlak van openingsvoorbereiding t.o.v. amateurteams die dit niet kunnen, zouden verkrijgen. Ik vind niet dat een competitie mag worden bepaald door wie zich best kan voorbereiden.
  Volgens mij is mijn voorstel niet ingewikkelder dan het bestaande systeem want een aantal regels worden afgeschaft en er is 1 regel die je gemakkelijk kan volgen als interclubverantwoordelijke met de elolijst naast je. Mij lijkt het een sportiever reglement voor alle afdelingen waarin ook de specifieke problemen van bepaalde afdelingen in rekening worden genomen. Echter misschien denken jullie er anders over en dat zou ik graag weten.

  Brabo

  Addendum 13 Februari 2012:
  Ik zag zonet op de interclubsite van de KBSB dat Boitsfort voluit de kaart van de interploegcompetitie koos tijdens de voorbije ronde. De eerste ploeg werd op het randje van het huidige reglement verzwakt in het voordeel van de tweede ploeg. Dit soort verschuivingen zou met mijn voorstel in elk geval grotendeels vermeden worden. 

  5 opmerkingen:

  1. Eender welk systeem zou respect moeten tonen voor de positieve inbreng van gesponsorde ploegen.
   Het helpt het Belgisch schaken zeker niet vooruit om de eerste afdeling terug te draaien. In de tijd van louter amateurploegen betitelde men ook van alles met competitievervalsing. Het werd een speler soms kwalijk genomen als hij van club veranderde.

   BeantwoordenVerwijderen
  2. Vind je mijn voorstel nu goed of niet want ik kon het niet precies afleiden uit je antwoord?
   In elk geval dwingt mijn voorstel de amateurploegen om hun sterkste spelers op te stellen tegen de profploegen wat vandaag niet het geval is. Ik ben akkoord dat gesponsorde ploegen een positieve inbreng zijn in de interclub zolang het niet begint te lijken op een competitie van profploeg tegen profploeg want dat zal het Belgisch schaken ook niet helpen.
   Ik ben er ook van overtuigd dat profploegen iets moeten gelimiteerd worden in hun rotatiemogelijkheden want anders ga je als beperkte amateurploeg snel afhaken wat ook niet goed is voor het Belgische schaken.

   BeantwoordenVerwijderen
  3. Jouw voorstel vind ik zeker al een goede aanleiding en basis om grondiger en langer over nieuwe en betere regels na te denken.

   BeantwoordenVerwijderen
  4. Dit lost toch het probleem van de wilde forfaits zoals ze nu bestaan niet op. De forfait regel was er omwille van overmacht. Een speler die wegens een accident er niet kan geraken, ingesneeuwd, you name it......
   Tegenwoordig wordt dit eerder gebruikt om geen ploegenforfait voor te hebben. Het zou m.i. zo moeten zijn dat je geen forfaits kunt geven in je eerste ploeg en dan een volle 2de en derde ploeg opstelt. Dus forfaits enkel in de laatste ploegen, maar tja, wat dan met overmacht ?
   Gewoon de boete zodanig verhogen in 1ste, etc... Maar tja, we willen allemaal wel spelen als het ons past....

   BeantwoordenVerwijderen
   Reacties
   1. Terechte opmerking en een artikel over forfaits staat klaar in de publicatierij met een naar mijn bescheiden mening ideaal mechanisme om een verschil te maken tussen wilde forfaits en forfaits door overmacht. Het mechanisme dat ik hierboven bespreek, lost de opzettelijke verzwakkingen voor 90% op maar niet de wilde forfaits (beide leiden tot competitievervalsingen). Dus binnen enkele dagen ga ik het daar in detail over hebben. Ik hoop dat de bond ook meeleest zodat enkele van mijn ideeen eens besproken kunnen worden en misschien mits enkele aanpassingen geintroduceerd. Als iedereen het sportief zou spelen dan zouden al deze aanpassingen niet nodig zijn maar dat is wishfull thinking.

    Verwijderen