dinsdag 26 juni 2012

Houdini 2.0

Enige tijd geleden was ik verbaasd over de snelheid en precisie waarmee een correspondentiespeler 'Vass' op chesspub  analyses kon publiceren. Normaal mag je stellen dat als iemand op een forumpost binnen een uur met analyses antwoordt dat ze van een laag niveau zullen zijn maar deze keer kon ik er zelfs na enkele nachtelijke analyses nauwelijks een serieuze verbetering op vinden. Het was nog erger want ik moest Rybka en Fritz zelf eerst de juiste voortzetting tonen vooraleer ze de kritieke varianten wilden analyseren. Hieruit leidde ik af dat 'Vass' met veel snellere hardware werkt en/of met een sterker schaakprogramma.  Vorig jaar had ik pas een nieuwe desktop gekocht dus kon ik moeilijk geloven dat de hardware een doorslaggevende rol kon spelen. Mijn programma's Fritz 11 en Rbyka 3 waren daarentegen wel al enige tijd verouderd dus vond ik het meer opportuun om de software up te graden. 

http://www.cruxis.com/chess/houdini.htm
De keuze voor Houdini 2.0 was snel gemaakt. Vandaag staat het programma genoteerd op de meeste engineranglijsten als nummer 1 en bovendien is de auteur een Belg: Robert Houdart. Het mogelijk bezwaar dat Houdini 2.0 misschien niet in orde is met alle copyrightreglementen, vind ik persoonlijk geen serieuze reden meer om het programma te weren uit mijn arsenaal. Ik gebruik het woord 'meer' want vroeger vond ik dit wel degelijk een goede reden om programma's te bannen maar sinds de welbekende plagiaatgeschiedenis met Rybka ben ik tot de vaststelling gekomen dat het gros van de topprogramma's (zoniet allemaal) elkaar zitten te bestuderen en wellicht stukken copieren. Ik vind het dan ook beter om vandaag te kijken naar wat een programmeur heeft toegevoegd t.o.v. de concurrentie dan te concentreren op de gelijkenissen. 

Vorige week zond ik mijn aanvraag naar dedenksportkampioen voor Houdini 2.0 en enkele dagen later kreeg ik het netjes via de post bezorgd. Vele schakers (vooral jonge) zullen de engine op een illegale weg gedownload hebben maar ik verkies om het op de correcte wijze te doen en de erg aanvaardbare prijs van 40 euro te betalen. Ik heb zelf als professioneel en als amateur geprogrammeerd en besef hoeveel uren erin kruipen om een deftig programma te schrijven. Een kleine bijdrage toont m.i. een minimum aan respect voor het geleverde werk. Illegaal downloaden is hetzelfde als diefstal en hypothekeert tevens verdere ontwikkelingen aan het programma.

De installatie van Houdini 2.0 op mijn computers verliep vlot. Desalniettemin kreeg ik wel enkele vreemde (voor mij tenminste) gedragingen. 
- Op mijn portable werd de 32 bits versie geïnstalleerd terwijl op mijn desktop de 64 bits versie. De selectie gebeurde automatisch wellicht door een test ingebouwd in de setup maar uitleg hieromtrent kreeg ik niet. 64 bits versie zou 30% sneller zijn dus niet helemaal onbelangrijk.
- In de Chessbase/Fritz interface slaagde ik er niet in om Houdini 2.0 in parallel te laten werken met andere programma's (zoals mailserver, Google Chrome). Zelfs bij het aanklikken van de lagere prioriteitknop voor de engine, bleef het onmogelijk om te multitasken wat ik vaak doe als de engine in infinite analysis mode staat.  Dit soort klachten, bleek ook al gerapporteerd te zijn maar een serieuze oplossing was niet beschikbaar. Pas bij omleiden via de Rybkainterface (die eigenlijk geen echte verschillen heeft met Chessbase/Fritz) bleek multitasking geen probleem meer. Ik kan mij tal van redenen bedenken (recenter programma, andere default instellingen, corrupted files,...) maar ik ben ondertussen al lang blij dat het allemaal werkt.
- Tenslotte werd mijn lang afgelopen playchess-account opnieuw actief. Ik ben er zeker van dat bij Houdini 2.0 geen extra abonnement voor Playchess is inbegrepen dus was ik erg verwonderd dat ik plots terug in de 'mainroom' terecht kon en niet enkel in de 'caferoom'. Zo kan ik opnieuw voor een rating spelen wat toch interessanter is. 

Mijn eerste bevindingen met Houdini 2.0 zijn dat het programma duidelijk beter is dan Rybka 3 en Fritz 11 waarmee ik eerder had gewerkt. Enkele vergelijkende testen tussen Houdini 2.0, Rybka 3 en Fritz 11 bevestigden dit alhoewel ik moet toegeven dat je pas serieus kan vergelijken op grote schaal zoals in de IPON-Rating-List. Ik gebruikte de stelling van de forumpost in chesspub als 1ste test:
8.g4!
Zoals eerder vermeld geven Fritz noch Rybka het juiste resultaat zelfs na meer dan 10 minuten rekenen. Houdini 2.0 komt daarentegen wel met de juiste zet op de proppen maar de antwoordtijd fluctueert sterk van 3 minuten tot 15 minuten afhankelijk van de geselecteerde grootte van hashtabellen, gebruik van de computer, ... Dit verklaart uiteraard waarom 'Vass' wel in staat was om binnen het uur al goede analyses te publiceren.

Ook in het eindspel blijkt Houdini sterker te zijn dan Fritz en Rybka. Zie een teststelling die in mijn vorig artikel 'tablebases' is aan bod gekomen.
42...Th4!
Hier hangt het resultaat erg sterk af van de grootte van de hashtabellen want de tijd varieert tussen de 3 en 6 minuten voor Houdini 2.0. Rybka 3 doet het iets trager met 7 minuten en voor Fritz 11 gaf ik het op na meer dan 10 minuten.
    
Feilloos is Houdini 2.0 zeker nog niet. Ik zag gisteren voor het eerst in een partijanalyse dat ik een Houdini 2.0 variant moest overrulen door Rybka 3. Het blijft dus goed om controles uit te voeren met een 2de programma op Houdini 2.0. Tenslotte slaagt ook Houdini 2.0 na een half uur rekenen en een waanzinnige diepte van 47 plies er niet in om de winnende zet te vinden in onderstaande positie (tevens uit het vorige blogartikel) wat wel mogelijk is via finalgen.
48....Kd5!
Ik ben tevreden over de aankoop want ik heb opnieuw een sterker programma om te analyseren. Perfectie hebben we nog lang niet zodat de zoektocht zal verdergaan.

Brabo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten