vrijdag 12 mei 2017

Chesspub

Na het Belgisch jeugdkampioenschap vroeg ik aan mijn leerlingen om enkele van hun partijen te analyseren zodat we die samen konden bespreken. Slechts 1 had de moeite gedaan om mij iets te bezorgen en dat was dan nog een print van een automatisch gemaakte computeranalyse. Nochtans werk ik samen met enkele van de meest beloftevolle jongeren in België waaronder 2 Vlaamse kampioenen die beiden 4de eindigden in hun respectievelijke leeftijdscategorieën op het voorbije Belgisch jeugdkampioenschap. Deze mentaliteit bij onze jeugd verklaart uiteraard waarom we zulk groot niveauverschil zien met de topspelers van onze buurlanden.

Het grondig analyseren van de eigen partijen is cruciaal om jezelf maximaal te ontwikkelen als schaker. 1 van de eerste die dit propagandeerde was wereldkampioen Mikhail Botvinnik en elke trainer zal dit vandaag nog steeds herhalen. Echter Mikhail Botvinnik ging nog een stap verder door ook te stellen dat we die analyses moeten publiceren. Hiermee worden de analyses aan een controle onderworpen van talloze kritische schakers.

Dit laatste advies is vandaag twijfelachtig. Ik ben het eens met John Hartman in zijn artikel op us-chess dat onze huidige topprogramma's makkelijk de fouten in onze zelf-gemaakte analyses kunnen detecteren. Anderzijds is het evenmin correct dat de computer op alle vragen een antwoord zal geven. Feedback van andere schakers blijft vaak heel nuttig. Een computer spuwt enkel zetten uit met een evaluatie en kan nog steeds geen mensentaal praten.

Echter schakers met ervaring in het publiceren van analyses zullen zeker al opgemerkt hebben, hoe zelden er tegenwoordig nog gereageerd wordt. De frustratie in het artikeltje getting attention on my analysed games is heel duidelijk. Zelf verwacht ik al lang geen reacties meer op de vele analyses die ik hier publiceer. Ik schrijf omdat ik het leuk vind om iets te delen anders was ik met deze blog gestopt.

Misschien de beste plaats om alsnog commentaar te krijgen op analyses, is het forum van chesspub. De site is in de eerste plaats een middel om promotie te maken voor hun betalende services op chesspublishing maar heeft ook zijn eigen identiteit. Vele leden bezoeken dagelijks het forum al vele jaren (ik ondertussen al 1 decennium) en posten er geregeld commentaren zonder dat we ooit verplicht werden om een abonnement te nemen. Een belangrijke rol in het succes spelen hierin de Franse GM Tony Kosten en een handvol moderatoren die ongewenste trollen goed konden weghouden. Vele forums gaan namelijk snel onderuit door een gebrek aan modereren.

Zelf breng ik geregeld analyses aan. Anderzijds met 750 posts sta ik natuurlijk mijlenver t.o.v. de onbetwistbare nummer 1. De teller van Mark Nieuweboer die hier ook enkele artikels postte in het verleden staat voorbij 10.000 ! Alles is niet even serieus uiteraard. Ik verkies slechts iets te schrijven wanneer ik echt voeling heb met het onderwerp. Zoals laatst toen een variant ter sprake kwam, die ik hier op deze blog had besproken zie koningsgambiet met Pf3. Buddho kwam met een probleem voor wit die hij niet kon oplossen zie chesspub: John Shaw King's Gambit. Na thuis een paar uurtjes analyseren vond ik een antwoord.
Buddho had ook zijn computer gebruikt om de stelling te analyseren maar had dit niet gevonden. In mijn artikel computers worden autonoom vermeldde ik dat in de lopende wk-finale correspondentieschaak er een remisepercentage is van bijna 100%. Echter het is een grote fout om hieruit af te leiden dat iedereen op dezelfde wijze kan analyseren als in de wk-finale correspondentieschaak. Ik durf zelfs te stellen dat geen (te detecteren) fouten maken in de analyse slechts zeer weinigen kunnen. Herinner je de opmerkingen op de fantastische partij Navara-Wojtaszek in het artikel g4 in de najdorf  of de recente partij Wojtaszek - Mamedyarov waarbij de zwartspeler zijn nederlaag toekende aan een fout gemaakt door zijn secondant tijdens de voorbereiding zie chess24, een site snel winnend aan populariteit.

Dus ik help anderen maar vaak leer ik ook zelf iets bij. In januari was er een korte discussie over een zeer specifieke variant in het Hollands. Ik wou er niet veel tijd aan spenderen want de enige keer dat ik het in een officiële partij op het bord heb gehad, dateerde van meer dan 20 jaar geleden, zie hieronder.
Het eloverschil maakte dat ik goed wegkwam met deze zeer premature remise. Ik was een verwittigd man om de variant niet te licht op te nemen en bleef de discussie aandachtig op chesspub volgen. MNb (Mark Nieuweboer) stelde een interessante anti-dote (5...Lxc3) voor die ik thuis met mijn schaakprogramma's bekeek.

Slechts anderhalve maand later kreeg ik de lijn warempel op het bord in de interclub. Meer dan 20 jaar niet en dus nu plots wel. Als men van de duivel spreekt dan trapt men op zijn staart. De verrassing van mijn tegenstander, de Belgische FM Frederic Verduyn sloeg als een boemerang terug. Dat ik de partij niet kon winnen, is zeker deels op de conto van een zeer goed verdedigende Frederic.
Ik wou dat ik nog veel meer zulke succesverhalen kan vertellen over chesspub maar de waarheid is dat de gloriedagen voorbij zijn. 183312 posts in 15 jaar. Gemiddeld bijna 34 posts per dag. Echter de laatste tijd zien we geregeld dagen zonder een post. De stille periodes worden steeds langer.

De meeste vragen zijn vandaag over schaakboeken, DVD's en schaakrepertoires. Wat kan je aanraden en waar blijf je beter af? Het analyseren van posities is zeer zeldzaam geworden wat de oorspronkelijke ruggengraat was van het forum. Ik vermoed dat we opnieuw de steeds sterker wordende schaakprogramma's als schuldige kunnen aanwijzen. Hun antwoorden volstaan vandaag voor de meeste amateurs. Daarnaast is er ook het steeds groter wordende besef van privacy. Steeds minder mensen stellen zich nog open en verkiezen liever kleine gesloten groepen zoals bv. via Facebook. De chesspub-oprichter Tony heeft nooit de intentie gehad om de site 15 jaar of meer in de lucht te houden maar nu lijkt mij chesspub toch langzaam stilletjes dood te gaan. Aan alles komt ooit een einde maar na 10 jaar doet zoiets pijn.

Brabo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten