woensdag 4 juni 2014

Archiveren

Na mijn vorig blogartikeltje kreeg ik een interessante vraag. "Welk systeem pas je toe om al je openingsstudie overzichtelijk te houden?". Hierop kon ik niet goed antwoorden in een paar lijnen dus verkies ik om mijn antwoord te gieten in een afzonderlijk blogartikeltje. Hierbij wil ik wel onmiddellijk aan toevoegen dat ik zeker niet beweer dat er geen betere systemen zijn. Het systeem heb ik proefondervindelijk ontworpen en is niets meer dan een logische evolutie geweest van mijn persoonlijke noden. Ieder moet dus zelf uitmaken of er bruikbare elementen voor zichzelf aanwezig zijn. Dus het artikeltje moet in dezelfde stijl worden gelezen als de artikels analyseren met de computerde partijvoorbereiding en leestekens.

Uit mijn studententijd heb ik geleerd dat het neerschrijven van een samenvatting op papier voor mij een belangrijk onderdeel is om de materie te verwerken. Dit doe ik ook vandaag nog voor mijn partijvoorbereidingen. De samenvatting somt alle mogelijke varianten op die mijn tegenstander kan spelen (veelal uitsluitend gebaseerd op partijen die kunnen worden teruggevonden in de databases) met daarbij mijn gekozen antwoorden (minimum een paar zetten per systeem maar kan ook veel meer zijn). Hieronder een scan van zulke recente samenvatting op papier gemaakt als voorbereiding op de Bulgaarse grootmeester Marijan Petrov.
Samenvatting op papier
Als je beseft dat ik in de 1ste klasse van de Belgische interclub soms op 6 spelers tezelfdertijd voorbereidde dan weet je dat het aantal papieren met samenvattingen erg snel vermenigvuldigt. Zulk stapeltje papieren is wel handig om als passagier in de auto nog eens te herhalen maar bij het hergebruiken van nieuwe partijvoorbereidingen is het omslachtig. Om tijd te winnen zal ik daarom geregeld de analyses van mijn papieren samenvattingen opslaan in een persoonlijke database volgens mijn wit en zwart repertoire. Het is een eenvoudig mechanisme dat ik creëerde in 2005 waarbij een database wordt gebruikt bestaande uit 2 partijen. Hieronder een screenshot om te tonen dat de database echt simpel is.
Openingsboek
De 1ste partij bevat alle systemen die ik met wit op het bord kan krijgen en eens eerder heb bekeken. De 2de partij bevat dan alle systemen die ik met zwart kan ontmoeten en tevens eens bekeken heb. Mijn antwoorden op deze systemen zijn veelal uniek in die zin dat er weinig variatie is wat uiteraard sterk aanleunt bij mijn wetenschappelijke aanpak. Een screenshot van het beginnende stuk van mijn wit-repertoire kan je hieronder bekijken.
Preview openingsboek
Het blijft overzichtelijk omdat ik vermijd grote analysebomen op te richten van specifieke systemen en er slechts variatie is op 1 kleur (de tegenstander). Het nut van deze database ligt dan ook voornamelijk in het herhalen van de snelle en efficiënte antwoorden over de breedte van iemands repertoire. Natuurlijk maak ik ook wel diepe openingsanalyses maar zelden in een partijvoorbereiding omdat hiervoor vaak onvoldoende tijd is. Als ik een opening serieus bestudeer dan is het geen uitzondering dat ik er 2 weken of zelfs meer mee bezig ben. Hierbij wil ik wel opmerken dat ik tegenwoordig mijzelf niet laat opjagen bij de analyses want tenslotte speel ik toch erg weinig en heb ik heel wat andere verplichtingen. Iemand die full time met het juiste materiaal analyseert, kan wellicht dezelfde resultaten op een paar dagen behalen.

Omdat de meeste diepe analyses gebeuren op mijn eigen partijen, worden die ook voornamelijk gemakshalve bewaard in de partijanalyses. Met ondertussen 690 partijen is dit al een flinke goudmijn aan openingsmateriaal. Vooral de recentere partijen tonen heel wat interessante openingsstudies waarvan ik er al vele gepubliceerd heb op mijn blog. Daarnaast beschik ik ook nog over een afzonderlijke database van uitgebreide openingsanalyses. Enerzijds omdat het soms te veel wordt om nog leesbaar te houden in een partijanalyse en anderzijds omdat ik eens een systeem in detail wil bekijken zonder dat er al eerder een serieuze partij werd gespeeld. Een screenshot van deze database laat zien hoe over de jaren heen deze speciale database groeide.
Analyse database
Elke regel stelt deze keer een analyse voor van een bepaald systeem. Veel tekst vind je in de analyses veelal niet terug want voor eigen gebruik vind ik dit niet nodig. Hier gaan we in tegenstelling met het openingsboek wel variaties zien voor beide kleuren. Een voorbeeldje van een analysedump kan je hieronder vinden.
Voorbeeld uit analysedatabase
De trouwe en snuggere bloglezer zal het al opgevallen zijn dat ik een analyse toon die ik reeds gebruikte in mijn blogartikel aljechin met g6. Af en toe publiceer ik wel stukjes uit de database om de artikels meer inhoud te geven.

Naast het aanleggen van persoonlijke online archieven is het uiteraard nooit overbodig om andere bronnen te consulteren. Openingsboeken of online openingsanalyses integreren met de eigen archieven lijkt mij een erg twijfelachtige strategie. Als je op de hoogte bent van waar het materiaal te vinden dan volstaat dit in de meeste gevallen. Uiteindelijk is de bedoeling van het archiveren uiteraard tijd winnen.

Brabo

4 opmerkingen:

 1. Dat is ongeveer hetzelfde als wat ik probeerde te beschrijven. Al sla ik je openingenboek van twee partije over - dat heb ik in mijn hoofd zitten.

  "Uiteindelijk is de bedoeling van het archiveren uiteraard tijd winnen."
  Dat ben ik slechts gedeeltelijk met je eens. Soms is de bedoeling volledigheid nastreven. Ik laat het er dus een beetje van af hangen. Als er een online analyse is met ik sneller geneigd deze over te nemen in mijn partijanalyses. Daar kunnen twee redenen voor zijn: het gaat om een beperkt aantal varianten (soms zelfs maar éé) en online bronnen kunnen soms verdwijnen. Het kost bv. een hoop moeite om de artikelen van Jeremy Silman's oude site terug te vinden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De openingenboek van twee partijen zou inderdaad parate kennis moeten zijn. Echter niet toevallig vanaf 2005 toen ik frequent begon te spelen tegen IM's en GM's lukte dit niet meer. Het aantal lijnen die ik moest kennen, explodeerde op korte tijd en ik slaagde er niet meer in om het allemaal te onthouden. Wellicht als ik meer zou spelen dat dit probleem vanzelf oplost maar vandaag voel ik dat ik nood heb aan een geheugensteuntje.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zelf ben ik ook altijd op zoek naar informatie maar het archiveren laat ik afhangen van de kwaliteit. Ik ben geen verzamelaar om te verzamelen. Veel is trouwens niet perse beter om efficiënt te werken zeker wanneer er tijdsdruk is zoals in een partijvoorbereiding. Het is ook de belangrijkste reden waarom ik al vermeldde in mijn artikeltje groene zetten dat ik enkel de partijen waarbij een speler + 2300 heeft, in mijn algemeen openingsboek toevoegde.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het is inderdaad een utopie om te geloven dat online archieven eeuwig beschikbaar blijven. Geen updates meer is nog te aanvaarden maar de website offline is vervelend. 2 recente voorbeelden hiervan zijn: de blog van Jean-Michel Delfosse: http://echecs68.blogspot.fr/ (herinner mijn blogartikel over Jean-Michel Delfosse en het beroemde drakeneindspel) en de blog van Steve Giddins : http://stevegiddinschessblog.blogspot.com/ (hij is nu wel beginnen schrijven voor chessimprover, zijn artikels kan ik zeker aanbevelen).

  Sites die door slechts 1 persoon in de lucht worden gehouden, hebben wellicht veel meer kans om te verdwijnen. Mijn blog kan ik trouwens ook met een paar klikken offline halen.

  Het is wellicht grappig maar zelf gebruik ik mijn blog ook steeds meer als een archief. Met 150 artikels is het ondertussen ook voor mijzelf steeds vaker interessant om iets terug op te zoeken want ik onthoud zeker niet alles wat ik allemaal hier neerschrijf. :) Ik vraag mij nu trouwens af of de zoekfunctie (zie vergrootglas) bovenaan voldoende is om iets snel te vinden op deze blog of ik misschien toch eens beter uitkijk naar betere methodes. Voorstellen zijn welkom.

  Tenslotte heb ik de indruk dat het aangeboden gratis materiaal online erg beperkt is vandaag. Zeker als we ook aan kwaliteit belang hechten dan moet je goed zoeken. Vandaag is voor mij het chesspub forum de belangrijkste bron en ik heb het gevoel dat ook daar wat sleet op zit. Misschien zitten daar de copyright-conflicten wel voor een stuk tussen (herinner bv. mijn S.O.S. artikel).

  BeantwoordenVerwijderen